دانلود زیرنویس فارسی سریال Legends of Tomorrow

دانلود زیرنویس فارسی سریال افسانه های فردا

«ریپ هانتر فردی است که آینده را مشاهده کرده و میداند اتفاقی خواهد افتاد که نه تنها زمین بلکه کل دنیا را از در بر میگیرد. حال اون وظیفه دارد تیمی از شروران و قهرمانان را باهم متحد کند تا در مقابل این تهدید بزرگ مقاومت کنند…

دانلود زیرنویس فارسی سریال Legends of Tomorrow فصل اول کامل

دانلود

دانلود زیرنویس فارسی سریال Legends of Tomorrow فصل دوم کامل

دانلود

دانلود زیرنویس فارسی سریال Legends of Tomorrow فصل سوم کامل

دانلود

دانلود زیرنویس فارسی سریال Legends of Tomorrow فصل چهارم کامل

دانلود

دانلود زیرنویس فارسی سریال Legends of Tomorrow فصل پنجم

قسمت اول : دانلود

قسمت دوم : دانلود

قسمت سوم : دانلود

قسمت چهارم : دانلود

قسمت پنجم : دانلود

قسمت ششم : دانلود

قسمت هفتم : دانلود

قسمت هشتم : دانلود

قسمت نهم : دانلود

قسمت دهم : دانلود

قسمت یازدهم : دانلود

قسمت دوازدهم : دانلود

قسمت سیزدهم : دانلود

قسمت چهاردهم : دانلود

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.